Novax

“NOVAX Læge” er et af Danmarks mest udbredte lægesystemer og den største leverandør til speciallæger (kiropraktorer, øjenklinikker m.m.). “NOVAX Læge” er det hurtigst voksende lægesystem i Danmark. NOVAX´s fremgang er baseret på en intuitiv applikation, rigtig god service, brugervenlighed, hurtighed og sikkerhed.
“NOVAX Sundhed” er i dag det suverænt største system i den kommunale sundhedstjeneste. Deres elektroniske børnejournaler sikrer sundhedssektoren og kommunerne de bedste fremtidsperspektiver, når det gælder omsorgen og udviklingen af børn fra 0 – 18 år.
“NOVAX Sundhedscenter” er den elektroniske journal til kommunernes nye sundhedscentre. Alle faggrupper deler den samme journal. Herved sikres et sammenhængende patientforløb og en forbedret behandlingskvalitet. Udviklet i DataFlex og opdateres løbende til de nyeste DataFlex versioner. Web services afvikles på DataFlex web Application Server.

Tilbage til vores kunder.